Books ♥

První zcela tištěná kniha

25. července 2008 v 16:32 | Autoři
Za první zcela tištěnou knihu je považována Buddhistická diamantová sútra, dokončená v roce 868 n. l. Nyní je uložena ve velice dobrém stavu v Britském muzeu. Svitek 5,3 m dlouhý a 26,5 cm široký obsahuje texty sanskrtské práce, přeložené do čínštiny. Velmi rozšířené byly i tisky obyčejných knih. Kalendáře a horoskopy byly tehdy tak populární, jako jsou dnes.

Nejstarší dochovaný papír na světě

25. července 2008 v 16:31 | Autoři
Pochází z hrobky poblíž Sianu v provincii Šen-si. Byl vyroben někdy mezi léty 140 až 87 př. n. l. z roztlučených a oddělených vláken konopí.115 Díky němu a dalším úlomkovitým důkazům je jasné, že Číňané znali základní postup výroby papíru tisíc let před Evropany. (Papír není tak složitý. Je to vrstva roztlučených vláken ve vodním roztoku, vylisovaná v ploché formě. Voda je odvedena pryč, vrstva se vysuší a máte papír.)

Nejplodnější autor

25. července 2008 v 16:31 | Autoři
K nejplodnějším autorům všech dob patří Španělský dramatik Lope de Vega. Počet jeho her odhadujeme na 2000, z nichž se nám dochovala jen necelá čtvrtina. Nejúspěšnější byly jeho hry s historickým námětem, držící se typického schématu - "komedie pláště a kordu". Konflikt mezi tyranským šlechticem a poddaným je obvykle spravedlivě rozsouzen králem, většinou ve venkovanův prospěch. Dodnes se hraje jeho hra Fuente Ovejuna, která zobrazuje lidové protišlechtické povstání.

Největší knihovna na světě

25. července 2008 v 16:30 | Autoři
Největší knihovna na světě je bezpochyby Library of Congress (knihovna kongresu USA) ve Washingtonu. Náruživý čtenář v ní najde zhruba 119000000 knih, její poličky zabírají 853 kilometrů a má 4.600 zaměstnanců.

Největší kniha na světě

25. července 2008 v 16:28 | Autoři

Ďáblova bible - největší psaná kniha na světě


-Kodex gigas, tato obří kniha, obsahující souhrn středověké moudrosti a vzdělanosti, je největší rukopisnou knihou světa. Objevila se v chudém klášteře benediktýnů v Podlažicích na počátku 13. století. Podle legendy vznikla prý tak, že ji za jedinou noc napsal s pomocí ďábla jakýsi mnich, kající se z těžkého hříchu. Kdysi dávno žil v podlažickém klášteře u Chrudimi ve východních Čechách mnich, který se dopustil těžkého zločinu a měl být potrestán zazděním zaživa. Tato vyhlídka ho přiměla k pošetilému pokusu o záchranu. Nabídl, že k odčinění své viny a pro slávu klášterního bratrstva napíše největší knihu, jakou svět viděl a to za jedinou noc.

Nejmenší kniha na světě

25. července 2008 v 16:27 | Autoři
-Nejmenší kniha na světě má 24 stran a rozměry 2,4 mm x 2,9 mm. Najdete v ní obrázky a jejím autorem je Josua Reichert.

Nejvzácnější kniha

25. července 2008 v 16:25 | Autoři

Jedna z nejvzácnějších knih


-Jedna z nejvzácnějších knih naší historie V roce 1872, kdy spor o pravost rukopisů Královéhradeckého a Zelenohorského silně nabíral na obrátkách, štrachal mladičký synek jistebnického poštmistra Leopold Katz v útrobách místní fary. Jako student táborského gymnázia měl za úkol sepsat dějiny Jistebnice a hodlal k tomu prostudovat obsah farní knihovny. Jenže to, co tu v srpnu téhož roku šestnáctiletý mládenec objevil, předčilo všechna očekávání. Kupodivu, na rozdíl od zmíněných rukopisů, o pravosti jeho nálezu nikdo nepochyboval.

Obrázky knih

17. července 2008 v 16:38 | Autoři
Obrázky knih...
 
 

Reklama